Výstava totiž pojednává o Redernech, jejichž působení v kraji končí s třicetiletou válkou. „Po bitvě na Bílé hoře musel poslední z frýdlantské větve Redernů, Kryštof II., uprchnout do Lužice a později do Slezska. Účastnil se totiž stavovského povstání v 1618-1620 (tzv. válka česká, 1. fáze třicetileté války) a byl odsouzen ke ztrátě cti, hrdla a statku,“ připomíná Milan Svoboda z katedry historie Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci.

Panel připomínající jednotlivé osobnosti rodu spojovaného s frýdlantským zámkem je však pouze jednou z částí unikátní výstavy. Tou podstatnější je expozice věnovaná redernskému mauzoleu. Jedinečnému dílu pohřební kultury v České republice i v celé Evropě. „Mauzoleum vznikalo v letech 1606–1610 ve Vratislavi. Je dílem řemeslného i uměleckého nadání, mnoha znalostí, dovedností a poctivé práce. Památník představuje jedinečný obdiv k zesnulému, obětavost a lásku syna i manželky. Svého druhu a pojetím je v podstatě světovým unikátem,“ doplňuje historik.

Součástí výstavy, která je návštěvníkům zpřístupněna ve všední dny do 31. ledna v objektu muzea na frýdlantské radnici, jsou i portréty Redernů a četní historické artefakty.