Tradiční masopustní maškary, dámy v krojích a návštěvníci, kterých se letos sešel rekordní počet, vyšli od hasičárny a pokračovali vesnicí až k Beranovu hostinci, kde se tančilo a vesele hodovalo. V hasičárně si čumprďáci mohli naplnit žaludky například chlebem s tlačenkou a pivem z Beranova pivovaru. Cestou je pak u každé chalupy čekalo pohoštění.