Když si v roce 1942 přišli do přepeřského kostela svatého Jakuba Staršího nacisté pro dvojici zvonů, aby je přetavili na děla, nikdo netušil, že bude trvat dalších 70 let, než se z gotické věže opět ozve nezaměnitelné zvonění. Opětovným zavěšením a požehnáním nově odlitých zvonů Marie a Veroniky teď byla pomyslně zakončena desetiletá rekonstrukce celého kostela.

Zvony zakoupil a na opravu kostela přispěl nezanedbatelnou částkou místní rodák, advokát a vysokoškolský profesor Jan Kříž. O hodnotě svého daru se ale odmítl bavit. „Když tam v minulosti dali tři zvony, tak tam tři zvony patří.  Tak  jsem našel dost lidí, kteří mi se záměrem opravit kostel a koupit nové zvony pomohli," skromně poznamenal dárce.

Jsou to kopie

Zvony kopírují své historické předlohy, což je možné jen díky pověstné německé pečlivosti. Když nacisté zvony odváželi, jejich podobu pečlivě zaznamenali. Díky tomu se 380 kilogramů vážící Marie a 290 kilogramů vážící Veronika mohly vrátit v nezměněné podobě. Na věži přepeřského kostela byly zavěšeny k původnímu osmisetkilovému zvonu Barboře ulité v roce 1566, kterou se pro své stáří a také velikost ani Němci neodvážili rozbít.

„Zvony jsou vyrobeny přesně podle originálních předloh a výtvarného díla  akademického sochaře Michala Moravce a odlité zvonařskou dílnou Vránová – Dytrychová. Paní Dytrychová je absolventkou turnovské šperkárny," připomněl starosta obce Luděk Sajdl.

Patrony zvonů se stala první dáma České republiky Livie Klausová a expremiér Miloš Zeman. Jak Klausová Deníku prozradila, nejde o první zvony, jichž je patronkou. „Vždy je to pro mě obrovská čest. Je úplně jedno, jestli je to Chrám Svatého Víta nebo kostel v Přepeřích. Zvon lidi provází od kolébky do hrobu, a má obrovský význam pro ty, co zde žijí," podotkla manželka prezidenta.

Mši vedl Jan Baxant

Slavnostní bohoslužbu k ukončení desetileté rekonstrukce kostela a vysvěcení zvonů  celebroval Jan Baxant, litoměřický biskup (na fotografii Víta Černého). Odpoledne se v kostele uskutečnil koncert, kde vystoupili například Jaroslav Svěcený, Jiří Stivín,  Janek Ledecký, Luděk Vele, Jiřina Bohdalová, Václav Knop a Jan Vala.

Kostel svatého Jakuba Staršího byl posledních deset let rekonstruován. Jak uvádí Eva Krsková, členka farní rady v Přepeřích, finance byly získávány zejména z Ministerstva kultury, od obce Přepeře a z Biskupství litoměřického, též od sponzorů, jako je již zmíněný Jan Kříž. Největší podíl na opravě božího svatostánku má podle ní ale někdejší páter Radek Jurnečka, který celý proces obnovy kostela v Přepeřích v roce 2002 zahájil.

První práce na rekonstrukci se týkaly elektroinstalace. Poté pokračovaly v dalších letech postupně podle finančních možností výměnou střešní krytiny, opravou oken a dveří kostela, obnovou vnější omítky, opravou schodiště. V roce 2006 se zahájily práce v interiéru kostela.

„Jednalo se zejména o výmalbu presbytáře, opravu hlavního oltáře, cenné křtitelnice a apoštolských svícnů. Práce v interiéru pokračovaly v letech 2008 až 2010 zrestaurováním bočních oltářů a hlavní chrámové lodi. V průběhu těchto oprav památkáři objevili za postranním oltářem vzácnou nástěnnou malbu o rozměru asi 10 metrů čtverečních z první třetiny 16. století. Lze na ni rozpoznat klanění Tří králů právě narozenému Ježíši. To byl vzácný objev k historii církevní památky," vysvětluje Eva Krsková.

Náročná renovace varhan

Jak podotkl starosta Přepeř, nejnáročnější byla renovace varhan, které byly opraveny v poslední fázi rekonstrukce kostela. „V podstatě zde nenajdete nic, co by neprošlo opravou," dodal Sajdl.

Pozdně gotický chrám sv. Jakuba Staršího v Přepeřích v Českém ráji ze všech stran vévodí pohledu na obec. Původní stavba byla založena v roce 1340, od té doby byl kostel několikrát dostavován, po 2. světové válce chátral.  Přepeřské zvony jsou pýchou kostela i obce, na věži se jich vystřídalo už deset. Nejstarší zvon byl ulit v roce 1514, další byl slit z prvního, postupně byly zavěšeny zvony další, když pukly, byly přelévány.