„Řešíme 17 až 20 tisíc přestupků ročně. Po nahrání dat do mapy získáme veškerý přehled o tom, co se v dané lokalitě děje,“ sdělil ředitel městské policie Ladislav Krajčík. 

Další výhodou je, že projekt umí různé předpovědi podle místa či času. Ke své práci ji využívají například i okrskáři. „Najdou ve svém okrsku přestupek související s toxikománií a zajedou se podívat na místo. Často tam najdou na zemi injekční stříkačku, kterou zlikvidují a přispějí tak k bezpečnému prostředí na daném místě,“ podotkla mluvčí liberecké městské policie Daniela Bušková. 

Mapu kriminality využije městská policie i pro preventivní projekty. „Díky ní budeme moci zacílit hlídky do jednotlivých míst, kde je trestná činnost prokázána, do rizikových oblastí,“ zdůraznil Krajčík. Mapu lze nalézt ZDE

Michael Georgiev.
Mluvčí záchranářů Libereckého kraje: K pádu lanovky jsme vyjížděli poprvé

Do projektu se v Libereckém kraji zapojil i Turnov. „Měl by našemu městu a jeho občanům přinést lepší zacílení policejních hlídek do rizikových oblastí, díky přístupu k detailním datům o kriminalitě na území města,“ řekl manažer prevence kriminality města Turnova Vladimír Hladík. Při té příležitosti vyzvali občany o zapojení do krátké ankety hodnotící pocit bezpečí. Účelem je porovnat pocit bezpečí občanů před zahájením projektu, kdy první kolo ankety proběhlo v závěru roku 2020, a poté po ukončení pilotního provozu na podzim 2021. „Věříme, že se ve velké většině lidé zapojí, neboť prevence kriminality je záležitostí nás všech,“ upřesnil Hladík. Dotazník bude aktivní do konce roku. 

Mapování pocitu strachu z kriminality probíhá aktuálně i v Semilech. Dotazník vznikl v rámci projektu Studentské vědecké a umělecké činnosti na Technické univerzitě v Liberci. „Pomocí něj chci zjistit, kde v Semilech pociťujete strach z kriminality, jako je například násilí, loupež, kapsářství, sexuální a jiné obtěžování. Ten se totiž může lišit od míst, kde skutečně dle statistik ke kriminálním činům dochází,“ vysvětlil student Technické univerzity Ondřej Horák, který za dotazníkem stojí. „Výsledky může využít vedení města k identifikaci problémových lokalit a návrhu opatření vedoucích ke zlepšení situace,“ dodal Horák.