„V minulosti se tu často naráželo na to, že lidé tato parkovací místa zneužívali, používali například kartičku ZTP od babičky, která ale s nimi nebydlela a podobně," říká primátor Tibor Batthyány. Nově tak budou muset žadatelé doložit místo trvalého bydliště či společnou domácnost. Součástí žádosti o přidělení parkovacího místa bude i lékařský posudek, který vyspecifikuje závažnost zdravotního postižení a potvrdí, že dotyčný neujde bez pomoci více než 100 metrů.

Další novinka se pak týká případných stavebních či jiných úprav. Pokud v prostoru, kde je vyhrazeno parkování pro ZTP a ZTP/P ,dojde z důvodu veřejného zájmu ke změně dopravního režimu nebo jiným okolnostem, které znemožní stání zachovat, může být toto po předchozím projednání přesunuto či zrušeno bez nároku na náhradu vzniklých nákladů žadatele.

Ve spolupráci s Úřadem práce, který průkazy vydává, provede odbor dopravy porovnání existujících stání s počtem vydaných rozhodnutí a všechna neaktuální vyhrazená místa zruší.