Vlivem intenzivního zemědělství a menším zájmem o chov domácích zvířat se v posledních desetiletích snížila rozloha luk tradičně obhospodařovaných kosením a využívaných pro produkci sena. Čmelák uspěl ve výzvě z Norských fondů a získal na projekt částku ve výši 5,2 milionu korun, která pokryje zhruba 60 % nákladů.

Zbytek peněz plánuje získat prostřednictvím programu Patron přírody. V rámci něj se mohou firmy zapojit do obnovy konkrétních lokalit a podílet se na ní formou tzv. teambuildingů, spojených s kosením trávy nebo sušením a odklizením sena.

„Vybrané louky jsme začali obnovovat již v minulém roce a hodně času zabralo vytipování dalších vhodných pozemků a jednání s jejich majiteli, od kterých jsme potřebovali zajistit jejich souhlasy,“ řekla ředitelka Čmeláka Jana Bujoková.