Významného architekta 20. století Adolfa Loose připomíná památník před ekonomickou fakultou ve Voroněžské ulici v Liberci. Technická univerzita ho opětovně – na místě původního objektu z roku 1981 – slavnostně odhalila před dvěma lety u příležitosti výročí 150 let od architektova narození. Později spustila veřejnou sbírku na jeho obnovu, která běžela do 30. června a definitivně ji ukončila kontrola správního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje na začátku letošního září. Díky sbírce se podařilo vybrat 92 894 korun.

„Celkem univerzita získala na obnovu památníku necelých 250 tisíc korun. Původní plán obnovy počítal přibližně s 800 tisíci korun. Peníze z veřejné sbírky použila univerzita na úhradu faktur za stavební, montážní a zednické práce na památníku,“ sdělil mluvčí TUL Radek Pirkl s tím, že v minulosti přispělo i město Liberec či Československá obchodní banka.

Památník prošel částečnou rekonstrukcí a za získané peníze byly osazeny velké betonové bloky „Pocty“ na své původní místo, na což dohlížela dědička autorských práv Barbora Seifertová. Betonové části byly částečně zrestaurované a na památník se vrátila i bronzová plaketa. V tomto stavu bude památník zakonzervován až do doby, kdy se najdou další prostředky na dokončení obnovy a případně i na světelnou instalaci, kterou navrhl absolvent a pedagog Fakulty umění a architektury Richard Loskot.

Zakázaný autor

„Táta patřil v době socialismu mezi zakázané umělce. Byl to v podstatě takový malý zázrak, že se podařilo architektovi Josefu Patrnému prosadit, aby v roce 1981 před novou budovou SIALu vytvořil prostor pro Adolfa Loose. Jsem doopravdy velice ráda, že univerzita vrací tuto mohutnou skulpturu na své místo a zajišťuje její restaurování,“ zdůraznila dcera Jiřího Seiferta, který byl autorem památníku.

Úpravou prošlo okolí památníku a připraveny jsou i kovové části lavice. Restaurátor památníku Josef Červinka ještě vytvoří libereckou matrici dřevěné části lavice. „Oba pánové si pozornost zaslouží. Jak architekt Loos, který v Liberci pět let studoval, tak Jiří Seifert, autor díla, které bylo tehdy vůbec prvním památníkem Adolfa Loose na světě,“ podotkl rektor TUL Miroslav Brzezina.

Památník Adolfa Loose s názvem Prostor k poctě architekta Adolfa Loose vytvořil sochař Jiří Seifert, od roku 1981 stál před tehdejší budovou Stavoprojektu, později Ekonomickou fakultou TUL. Památník byl jako častý cíl vandalů odstraněn roku 2010. V roce 2020 se vrátil na původní místo. Samotný Adolf Loos se narodil 10. prosince 1870 v Brně. V Liberci studoval v letech 1882–1887 průmyslovou školu stavební. „Loos působil především ve Vídni a Praze, pracoval také v Paříži a v Americe, v České republice máme asi tři desítky jeho realizací,“ dodal Pirkl.