Ten navštívil univerzitu spolu s manželkou a honorárním konzulem Litvy v Liberci, který zde absolvoval textilní fakultu. „Máme zájem o vzájemnou hlubší spolupráci. Delegaci jsme představili školu, část našeho výzkumu, mluvili jsme i o podnícení větší kooperace mezi univerzitami, s nimiž máme smlouvy. Týkala by se nejen výměny studentů v rámci programu Erasmus+, ale i trvalého studia litevských studentů především technických oborů,“ nastínil témata Brzezina.

V loňském akademické roce přijelo a TUL v rámci výměnného programu Erasmus+ 6 litevských studentů. Pět z nich studovalo na ekonomické fakultě a jeden na strojní. „Byl bych rád, kdyby se podařilo zvýšit u litevských studentů povědomí o České republice a vzbudit větší zájem i o studium na Technické univerzitě v Liberci. Zatím litevští studenti jezdí častěji studovat na univerzity v Británii, Holandsku nebo Dánsku,“ podotkl litevský velvyslanec H. E. Laimonas Talat-Kelpša.

Velvyslanec si také v laboratořích fakult textilní a strojní prohlédl stroje a zařízení pro výrobu nanovláken pomocí zvlákňování z polymerního roztoku. Podle něj právě oblast nanotechnologií představuje velký vědecký potenciál.„Litva a její univerzity mají našim studentům rozhodně co nabídnout. Kvůli koronaviru se naše aktivity utlumily, teď ale chceme Litvu více nabízet a propagovat ji. Budeme se snažit i o větší propagaci naší univerzity v Litvě,“ řekla Linda Marešová ze Zahraničního oddělení TUL.