Výstava ukazuje příklady budovaných udržitelných čtvrtí metropolí z celé Evropy. Na velkoformátových panelech představují autoři příklady nových čtvrtí z dvanácti evropských měst. Na výstavu naváže 4. října 2022 diskuze, na které budou odborníci z řad architektů, developerů a zástupců města. Mluvit budou o výstavbě a proměnách českých čtvrtí a o kontextu jejich vzniku.