Linserka se stane důležitým startovacím projektem pro obnovu městského brownfieldu spodního centra města, Papírového náměstí. „Předkládaný krok je výsledkem meziodborové spolupráce statutárního města, externích spolupracovníků Evropského hlavního města kultury, Technické univerzity v Liberci a Libereckého kraje. Kromě aktivace kulturně kreativní obytné čtvrti bude Linserka i jedním z budoucích pilířů organismu kulturně kreativních center různého zaměření se spádovou oblastí celého Libereckého kraje,“ zdůraznila architektka a urbanistka Zuzana Koňasová z Kanceláře architektury města Liberce (KAM). Hotovo by mělo být do září roku 2025.

Koncepce projektu Kulturního a kreativního centra Linserka odsouhlasilo zastupitelstvo města v rámci zadání k soutěžnímu dialogu Papírák 2030. Využití budovy pro soudobý kreativní průmysl navazuje i na mimořádný odkaz Christiana Linsera, který se zde od roku 1858 z rodinné slévárny propracoval přes výrobu motocyklů Zeus až k prvnímu automobilu značky RAF v tehdejším Rakousku-Uhersku.

Vize Papírového náměstí.
Linserka se otevřela veřejnosti. Prohlédněte si Vize Papírového náměstí

Uspořádání třípodlažního objektu umožňuje fungování jednotlivých pater nezávisle na sobě. „Koncepce centra cílí na kreativní čistý průmysl. To je takové podnikání, ke kterému je zapotřebí pouze notebook,“ sdělil náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek. „Je to svobodné místo, kde se mohou konat výstavy, besedy, koncerty a další akce,“ doplnil.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na projektovou dokumentaci je stanovena na téměř 4 miliony korun. Předpokládané náklady na realizaci projektu se vyšplhaly na 38 milionů korun s tím, že se počítá s využitím dotace z Národního plánu obnovy. „Jde o první etapu iniciace vzniku kreativní čtvrti Papírák 2030 jako místa setkávání kreativců, obyvatel a turistů. Po rekonstrukci Kulturně kreativního centra Linserka je udržitelnost pět let,“ informovala Koňasová.

Mrzák #2 z cyklu Relatable.
OBRAZEM: Netradiční výstava. Linserka ožila uměním

Samotná továrna v minulosti už několikrát ožila. Předloni hostila výstavu Vize Papírového náměstí v rámci Dnů Evropského dědictví. Objekt byl zpřístupněn i při příležitosti Dnů architektury, role průvodce se zhostil historik Jaroslav Zeman.

Budoucí inkubátor nových kreativních projektů využili i studenti z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, když zde předvedli své návrhy na přeměnu zpustlé Linserky. Na nich pracovali pod taktovkou architektonického ateliéru KOGAA. „Nechali jsme studenty, aby přetvořili urbanismus pomocí malých zásahů a intervencí. Studenti zároveň zjišťovali, co prostředí potřebuje a jak mu můžeme pomoci,“ dodal Tomáš Kozelský ze studia KOGAA.

Bývalá slévárna Linser.
Z bývalé slévárny v Liberci má být kulturní centrum. Budovu získalo město

Nevzhlednou a zanedbaně působící lokalitu v podobě Papírového náměstí čeká celková proměna. Její podoba vzešla z několikaměsíční architektonické soutěže, ve které nakonec zvítězil loni v září liberecký ateliér re:architekti. Jejich architektonicko-urbanistická studie má být návodem pro všechny, kdo budou chtít kdy v budoucnu v této lokalitě stavět. „Vítězný návrh kvalitně reflektuje širší návaznosti a vztahy v území a přináší detailně promyšlené principy utváření a fungování nové čtvrti. Zároveň přichází s odvážným názorem na soudobější charakter nové zástavby, která je oproštěna o sentiment, přičemž respektuje historické souvislosti,“ okomentoval vítězný návrh Janďourek.

Ve čtvrti v okolí Papíráku je řada pozemků nevyužitých, stojí tu vybydlené domy a oblast nepůsobí příliš lákavě. Některé jsou města a jiné patří soukromým vlastníkům. V minulosti se již objevilo několik různých záměrů na novou výstavbu, ale žádný dosud nedostal reálné obrysy a také se nesetkal s velkým nadšením ze strany Liberečanů.