Jejím cílem je informovat veřejnost o možnostech prevence nádorových onemocnění, zároveň vysvětluje rizika a podává konkrétní rady, jak rakovině předcházet.

„Zájemci mají navíc možnost nechat si odbornou lékařkou zdarma zkontrolovat mateřská znaménka, což je významnou prevencí před vznikem rakoviny kůže,“ uvedla Marie Plischková z ARCUS Liberec, což je společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel. Ta se na spolupořádání výstavy v Liberci podílí.

Že rakovina je i v Libereckém kraji na druhé příčce nejčastějšího úmrtí, hned po nemocech oběhové soustavy, dokládají i statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (UZIS).

„Vzhledem k důkladným kontrolám dat o zhoubných novotvarech jsou publikovány definitivní údaje s časovým zpožděním. V roce 2005 bylo v Libereckém kraji hlášeno 2 689 nových onemocnění, což představuje 628 nových výskytů na 100 tisíc obyvatel,“ uvedla pro příklad konkrétní číslo Libuše Drahokoupilová, autorka ročenky o zdraví, kterou zpracovává i pro Liberecký kraj královéhradecká pobočka UZISu.

Rozdělení mezi pohlavími je rovnoměrné, ženy tvořily 48,2 procent všech případů. Tento podíl odpovídá celorepublikovému průměru. „Incidence (počet nově nemocných jedinců k celkovému počtu jedinců ve sledované populaci za určité časové období, poznámka redakce) nádorových onemocnění se v okresech Libereckého kraje pohybuje od 490 do 840 nových onemocnění na 100 tisíc obyvatel, u žen jsou hodnoty s výjimkou okresu Jablonec nad Nisou o něco nižší,“ upřesnila Libuše Drahokoupilová.

Český statistický úřad pak dokládá počet úmrtí v důsledku nádorového onemocnění, kdy v roce 2008 eviduje více jak jedenáct set takových případů. Mezi nejčastější nádorová onemocnění, na které v Libereckém kraji lidé umírají, patří zhoubné novotvary průdušek a plic, následované rakovinou tlustého střeva.