Ve spodní části došlo v minulém roce vlivem větru vyvrácení její části, a to kvůli stromu, který za ní rostl. Při opravě přišlo na řadu i dodatečné odvodnění zídky drenáží, které se v minulosti provádělo pouze obsypáním drobným kamenivem. Chodník okolo zídky byl znovu zadlážděn žulovou mozaikou. V budoucnu dojde k úpravě veřejného prostoru za zídkou, kde by mohlo vzniknout například komunitní místo či dětské hřiště. To v lokalitě dlouhodobě chybí.