„Původně se měly peníze z Národního plánu obnovy rozdělovat formou soutěže, což se nám za podpory všech ostatních krajů podařilo změnit. Peníze budou rozděleny rovnoměrně do všech krajů a vzniknout za ně má 15 kulturně kreativních center v celé republice,“ vysvětlila Květa Vinklátová.

Jedno z těchto center by mělo vzniknout v Liberci. Liberecký kraj chce z Lidových sadů vytvořit již zmíněné hudebně kreativní centrum, další část položky z Národního plánu obnovy by mohlo získat město Liberec na vytvoření kulturního centra v Linserce.

„Předem ale nevíme, zda bude naše žádost schválena. Do 12. září se odevzdávají žádosti, následně je vyhodnotí Regionální stálá konference a pak teprve budeme znát výsledek, zda se nám peníze na Lidové sady povede získat,“ poznamenala Vinklátová.

Ukázka fotografie z unikátní galerie restaurovaných fotografií.
Lidé mají jedinečnou možnost spatřit unikátní restaurované fotografie Liberce

Pokud by kraj neuspěl, i tak se do postupné obnovy Lidových sadů pustí. „Rekonstrukce je potřebná, ať velkých sálů či malých, Experimentálního studia i zázemí a problém je i velká energetická neúspornost objektu,“ popsala náměstkyně. Lidové sady trápí i zastaralé technické vybavení a další věci. „Je tady špatná akustika, dozvuk trvá tři vteřiny, a to vylučuje aby tady hrály ostřejší žánry, zejména vyšší zvuky úplně zanikají. Pokud se chceme posunout, je rekonstrukce potřebná,“ řekl již dříve Michal Kadlec, programový vedoucí Lidových sadů.

Celkem má být v Liberci pět takových specializovaných center, avšak vytvoření ostatních bude financové z jiných zdrojů. Libereckou síť by ještě doplnilo Kino Varšava jako centrum filmu, liberecký zámek, v němž chce Anifilm vytvořit prostor věnovaný animované tvorbě a poslední do skládačky by mohlo být návštěvnické centrum věnované sklu. To je ale ještě ve fázi hledání vhodného místa a vyjednávání.