„Hlavním smyslem bylo ukázat, co mají jednotlivá seskupení v rámci křesťanské církve společného, v čem jsou zajedno – a je toho víc, než by se zdálo, a v čem naopak odlišují,“ vysvětlil arciděkan Římskokatolické farnosti v Liberci Radek Jurnečka. Odlišnostmi nazývá formu bohoslužeb, tedy takzvanou liturgii, která se u jednotlivých církví liší. Zatímco u zmíněné Římskokatolické církve je více tradiční, například u baptistů jsou bohoslužby mnohem volnější, civilnější.

„To ale není na škodu, protože všechny vzývají jednoho Boha,“ dodává Jurnečka. Podle něj je v Liberci nejsilněji zastoupena právě nejznámější církev Římskokatolická. „Zajímavé je, že tu v rámci německých protestantských vlivů existuje velké množství seskupení a církví evangelických,“ přiblížil prostředí arciděkan Jurnečka.

Do ekumenického týdne se zapojily kromě církve římskokatolické také husité, baptisté, evangelíci či církev bratrská. Jejich setkání vyvrcholilo v neděli večer společným koncertem v kapli vzkříšení ve Vratislavicích a slavnostní zakončení proběhne právě dnes v sídle Církve bratrské v Puchmajerově ulici.
Podle Jurnečky počet lidí, kteří se sdružují v nejrůznějších církvích, narůstá.

„ Jedná se z velké části o lidi, kteří byli třeba v dětství pokřtění, pak se na dlouhá léta vzdálili a nyní se, třeba i kvůli nějaké zásadní životní události k církvi vracejí. Ale ten nárůst je skutečně markantní,“ dodal. Jedním z důvodů, proč se lidé u nás pokládají spíše za ateisty je podle něj právě složitost bohoslužeb a s tím souvisejících rituálů. „Nerozumí jim. Ale když jim vysvětlíme, jaký mají důvod, smysl a podtext, pak jsou pro ně přijatelné,“ dodává.

Podle jeho slov je nejživějším společenstvím v rámci kraje jablonecká římskokatolická farnost, což je patrně i vlivem osobnosti tamějšího děkana Oldřich Koláře, který se těší velké oblibě a respektu svých farníků.