„Potokem teče pěna, nešlo jen o jediný případ, děje se to častěji. Jak je to možné? Vždyť je to pstruhový potok," stěžovali si starostovi Hejnic obyvatelé z Ferdinandova na nedávném setkání s občany. Podle místních může za pěnivost firma CUBE CZ, která do Sloupského potoka vypouští odpadní vody. Firma se zabývá výrobou desek plošných spojů. Její odpadní vody tak mají specifické složení. CUBE si za 10 milionů zprovoznila automatickou, počítačem řízenou čističku odpadních vod. Podle jejího vyjádření tak to, co teče do potoka z výroby, je čistá voda, která splňuje všechny normy.

VODA SE SLEDUJE

„Operátor komunikuje s neutralizační stanicí, kde se voda čistí, pomocí vizualizačního softwaru, který umožňuje celodenní sledování průběhu zpracování všech odpadních vod od vstupu po výstup a zamezuje tak možnosti vypouštět odpadní vody, které nesplňují schválená kritéria," uvedl v otevřeném dopise Milan Fleiberk, jednatel CUBE CZ.

Firma rovněž poskytla radnici protokoly z odběrů vody, které se provádějí minimálně jednou za měsíc. „Je pravda, že rozbory, které tam provádí akreditovaná laboratoř, žádné pochybení neodhalily. I my jsme si jako město jeden rozbor vody ve Sloupském potoce nechali udělat, a žádné znečištění nebylo potvrzeno," říká starosta Jaroslav Demčák. „Pokud tedy bude mít někdo podezření na znečištění vody v tomto potoce vlivem firmy nebo vlivem kohokoliv jiného, musí se obrátit na Českou inspekci životního prostředí v Liberci nebo na vodoprávní úřad ve Frýdlantě," dodal starosta.

JEN ESTETICKÁ VADA

I když odběry vody žádné znečištění neprokázaly, faktem zůstává, že pěna se na hladině Sloupského potoka tvoří. „Odstranění pěnivosti vod by znamenalo použití dalších chemických látek, přičemž kvalita vypouštěné vody i bez těchto směsí zcela splňuje stanovená povolení. Jedná se tedy výlučně o estetickou závadu, nikoliv o kvalitativní nedostatky vypouštěné vody. Pěnivost je shodná nad i pod výpustí firmy CUBE, což jednoznačně prokázaly akreditované odběry. Naše společnost tedy nemá žádný negativní dopad na kvalitu vody Sloupského potoka," vysvětluje Fleiberk.

Společnost se nicméně zavázala, že před zimou upraví samospádové potrubí, které vloni zamrzlo a odpadní vody se vypouštěly do potoka hadicí.