Podle místních, jejichž domy jsou nejblíže k hranicím polského dolu, vyjednání o budoucích kompenzacích a následné stažení žaloby neřeší urgentní ohrožení nedostatkem pitné vody. Hlavní podmínkou, která musí být obsahem této dohody, je podle nich to, aby se těžba nepřibližovala k české hranici.

"Negativní vlivy, které těžba způsobuje, dopadají v prvé řadě na nás, obyvatele příhraničních obcí, ale také na další tisíce lidí žijících v Libereckém kraji. Jen v loňském roce poklesla hladina spodní vody o neuvěřitelných 8m. Dokud se bude těžba přibližovat k našim domovům, ohrožení ztrátou vody trvá a zbudování vodovodů v okolních obcích je otázkou mnoha let," píše Sousedský spolek Uhelná.