Nakažená zvěř se pohybuje zejména v německém a polském pohraničí. Intenzivní lov prasat divokých je v rukou jednotlivých uživatelů honiteb a myslivců, a to ve vymezeném území ohraničeném hranicemi regionu a silnicemi I/13 přes Nový Bor a Jablonné v Podještědí do Liberce. Do monitoringu výskytu nákazy se může zapojit i veřejnost a případné nálezy hlásit buď na příslušnou obec nebo krajskou veterinární správu.