Na desetibodové škále, kde desítka znamená nejlepší výsledek, ji hodnotí známkami 6,55. Celorepublikový průměr přitom dosahuje úrovně 6,36. V otázce platového ohodnocení zase třetina obyvatel Libereckého kraje (49,3 %) uvádí, že je s ním v současné práci spokojena.

V celé České republice vnímá svou mzdu pozitivně necelá polovina lidí (47,7 %). Zjištění vyplývají z výzkumu agentury Ipsos pro analytický projekt Česko v datech, který proběhl na vzorku téměř tří tisíc respondentů.