Jednotlivé skupiny si rozdělily úseky řek od soutoku s Nisou téměř až do Nové Vsi. Místa pak systematicky čistily od odpadu. Co šlo, lidé rovnou vytřídili do kontejnerů, zbytek byl ve spolupráci s místním sběrným dvorem odvezen. Po práci se dobrovolníci sešli u táboráku.

Dobrovolníci letos sesbírali asi třetinové množství nahromaděného dopadu, oproti prvnímu ročníku. V korytě řeky v Horní Chrastavě našli i několik desítek uhynulých raků. Tuto skutečnost prověří orgány ochrany životního prostředí.