Tak totiž bude řešit dopravní situaci v této výstavní čtvrti Liberce připravovaný územní plán. Protože ulici Javorovou není na některých místech kam rozšiřovat, lidé se obávají toho, že jim město vyvlastní jejich pozemky, anebo že dokonce za oběť silnici padne některý z rodinných domků. Proto se dali dohromady a dnes podávají na magistrát námitku ke konceptu územního plánu.

„Rozšířit ulici a postavit most, na který se nahrnou auta, nad údolí Jizerského potoka, podle nás znamená zásah do jedné z posledních hezkých a klidných částí Liberce,“ uvedl zmocněnec protestujících Zdeněk Novotný.

„Pokud se mají Lidové sady učinit atraktivnějšími, neměly by být přitom ohroženy jejich podmínky k rekreaci a práva těch, kteří v této vilové čtvrti bydlí,“ doplnil s tím, že petici proti chystaným stavbám podepsali také lidé, kteří v Lidových sadech nežijí.

Jak doplnil Zdeněk Novotný, obyvatelé čtvrti chápou, že územní plán musí být kompromisem a že se v něm nelze zavděčit všem. „Nejsme žádní křiklouni. Mluvili jsme o našich výhradách jak s vedením města, tak i s jednotlivými zastupiteli. Snažíme se bavit s nimi věcně. Most nad údolím vnese podle nás do tohoto kusu přírody i hodně hluku. Zplodiny z aut zhorší životní prostředí,“ zdůraznil.

„Lidové sady jsou čtvrtí vilek a nízkých domků se zahrádkami. My, co zde bydlíme, ji tím, jak se o domy a zahrady staráme, vytváříme. Bojíme se ale, že Javorová ulice nepůjde rozšířit, aniž by město nezasáhlo do našich vlastnických práv. U jednoho domu hrozí vyvlastnění a demolice,“ upozornil.

Náměstek pro územní plánování Jiří Rutkovský (SZ) je ale opačného názoru. Podle něj mimoúrovňové křížení dopravy zachová místu, odkud lze přírodou po pár kilometrech dojít do Jizerských hor, dosavadní klid. „To, co je navrženo v konceptu územního plánu, je jediným možným řešením dopravní situace v místě. Jestli lidé znají jinou možnost, budu rád, když ji navrhnou,“ podtrhl náměstek Jiří Rutkovský. „Pro lidi, kteří tu bydlí, přinese návrh územního plánu i klady. Například chodníky. Maminky už nebudou muset tlačit kočárky po silnici,“ vysvětlil. Pokud bude námitka shledána oprávněnou, rozhodnou o ní zastupitelé. „Vyvlastnění je až krajním řešením,“ dodal.