„Máme v plánu zpracovat zadání a vyzvat tři pokud možno renomované architektonické kanceláře,“ uvedl liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Aby město vědělo, jak zadání soutěže postavit, uspořádalo v pondělí setkání s místními obyvateli. „Je to plánovací setkání, abychom zjistili, jak náměstí vnímají a jaké jsou jejich podněty,“ řekl primátorův poradce pro architekturu Jiří Janďourek.

Lidé se ale už od počátku mnohem více než o samotném náměstí chtěli bavit o připravovaném vnitřním městském okruhu, který má po náměstí vést. Automobily by po něm jezdily ze Sokolské ulice takzvanou Novou Pastýřskou přes Tržní náměstí, Durychovu a Vítěznou ulici. Jenže místním se představa dopravní tepny pod okny nelíbí.

„Jsem jejím velkým odpůrcem. Když tudy povede, už vůbec to tu nebude vypadat jako náměstí,“ zmínil jeden z místních.

Podle primátorova náměstka Jiřího Šolce je ale nová komunikace potřeba. „Blíží se doba, kdy budeme muset uzavřít Šaldovo náměstí kvůli rekonstrukci inženýrských sítí. Pokud nebude objízdná trasa, město zkolabuje,“ upozornil Šolc. Na potřebu okruhu ukazují i statistická data.

Ačkoli architekt Janďourek několikrát upozorňoval, že setkání by se mělo zabývat především podobou samotného náměstí, tématem číslo jedna byl právě městský okruh. „To přece nejde řešit bez něj,“ zlobili se lidé.

Na setkání dorazila i Martina Bufková Rychecká, která tu vlastní jeden z domů. „Nejsem z toho nadšená. Podle původních plánů měla před mým domem stát protihluková stěna. Kvituji ale iniciativu architektů, kteří se snaží, aby do Tržního náměstí komunikace nezasáhla necitlivě,“ řekla.

„Komunikace tam povede, to je jasné. Je ale otázka, jaké bude mít parametry a kvalitu. I to by mělo být součástí té architektonické soutěže,“ řekl Janďourek.

Zda se z Tržního náměstí stane rejdiště automobilů, ovlivní například to, jaká zde bude stanovená rychlost, kolik bude mít silnice odbočovacích pruhů, jak na ní bude řešen pohyb cyklistů a podobně.

Dalšími návrhy, které vyplynuly z diskuse, bylo například propojení Tržního náměstí s Masarykovou ulicí přes areál bývalého výstaviště, zklidnění náměstí, zachování veřejného pítka nebo rozšíření a úpravy zeleně.

NÁVRHY V ČERVNU
Vyzvat architekty chce město v květnu, návrhy by měly být hotové v červnu. „Kdy se vítězný návrh začne realizovat, bude záležet na procesu dalšího projektování, ale byl bych rád, kdyby to bylo už v příštím roce,“ uzavřel Janďourek.

Tržní náměstí je známé pro svůj trojúhelníkový tvar. Nachází se na něm městský plavecký bazén, rockový klub, řada domů i restaurací. Z velké části je dnes využíváno jako parkoviště.