Gastroenterologie, nefrologie a urologie získaly dohromady téměř pětadvacet milionů korun z Regionálních operačních programů.

Jako nejvýznamnější přínos pro pacienty vyzdvihla Lenka Nedbalová, zástupkyně primáře gastroenterologie, nový enteroskop, který doposud nejenom v Liberci, ale v celém kraji scházel.

„Díky enteroskopu jsme schopní odhalit nádorové onemocnění v tenkém střevu v počínajícím stádiu,“ vysvětlila obrovskou výhodu Lenka Nedbalová.

Jak dále upřesnila, enteroskopie je ednoskopická metoda, která slouží k diagnostice a léčbě zánětlivých, krvácivých a nádorových projevů v oblasti tenkého střeva.

Navíc se liberecké oddělení gastroenterologie posune vpřed i díky videoskopu, který umožní výrazně lépe zpracovat ednoskopický obraz. „Zobrazení v modrém světle s úzkou vlnovou délkou a díky lepšímu rozlišení umožní časnější rozpoznání a následnou léčbu chorobných stavů ve všech částech zažívacího traktu, opět včetně brzkého záchytu nádorových změn,“ doplnila Lenka Nedbalová.

Podle upozornění Pavla Nováka, krajského radního pro zdravotnictví, to však neznamená, že by doposud liberecká nemocnice v něčem zaostávala, nebo že by se pacientům nedostávalo dostatečné péče. Jak doplnil Luděk Nečesaný, generální ředitel liberecké nemocnice, úzce v oboru gastroenterologie spolupracují s jabloneckou.

„Jdeme jen v modernizaci jiným směrem, abychom se s jabloneckou nemocnicí, která se vydává směrem ultrazvuku, vzájemně doplňovali. Navíc jablonecká nemocnice je v tomto oboru vyhlášená jako špičkové pracoviště,“ vysvětlil Luděk Nečesaný.

Podle slov Lenky Nedbalové se gastroenterologické oddělení v současné době stará o přibližně čtyři stovky pacientů.