„Souhlasím s tím, že chovanci tohoto zařízení musí dodržovat daná pravidla. Kde jinde se mají mladí recidivisté naučit základy slušnosti, mezi které patří i pracovat, mít pevný řád? Rodina to není, ta už selhala. Ti chlapci tam nejsou na dovolené, ale protože spáchali něco protizákonného. Co očekáváme od tohoto zařízení? Aby si chlapci směli dělat co chtějí? Věřím, že zvítězí selský rozum nad byrokraty," napsal v komentáři jeden ze signatářů.

Etopedka Marta Singh, která s psycholožkou Gabrielou Špačkovou na restriktivní systém hodnocení chlapců upozornila, nechce petici ani dění kolem komentovat. „Celá záležitost mě velmi obtěžuje a připadá mi nesmyslné stále dokola se vyjadřovat k takto absurdním tématům. Nepracuji tam dva měsíce, a té kontrole už jsem ani nebyla přítomná," uvedla Singh.

Problémy mají ale i pracovníci České školní inspekce, kteří v Chrastavě dělali kontrolu v prosinci 2015 a žádné pochybení neodhalili. „Z tohoto důvodu ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal dal pokyn k provedení důsledné analýzy inspekční činnosti konané v tomto zařízení v prosinci, a současně dal podnět k zahájení kárného řízení s konkrétními pracovníky inspekce," sdělila ministryně školství Kateřina Valachová.