Hasičské žně. Tak se mezi hasiči říká období dubna a počátku května, kdy lidé vypalují starou trávu, dřevo, haraburdí a nakonec zapálí čarodějnickou vatru. Hasiči vyjíždějí k požárům denně.

A za to všechno můžou pradávní Keltové. „V jádru zvyku pálení čarodějnic je pohanský zvyk zavlečený na naše území pravděpodobně Kelty. Jeho význam můžeme hledat hlavně ve spojitosti s ukončením zimy a příchodem jara,“ uvádí Ladislav Nevrlý z Hasičského záchranného sboru ČR. Původní keltský svátek se nazýval Beltine – zářící oheň.

Oheň vyžene zlo

Jarní pálení ohňů má praktický význam: lidé po dlouhé zimě uklízejí příbytky, chlévy a zahrady a likvidují odpadky. Praxe jde ruku v ruce s magií, jež naplno vytryskne o Filipojakubské nebo také Valpuržině noci, která podle starého kalendáře připadá na přelom dubna a května. Oheň znamenal nejenom očistu, ale i ochranu od temných sil. Plameny měly ochránit dobytek před uhranutím a lidi před zlými mocnostmi právě skončivší zimy.

Od středověku se moci tem na symbolicky převtělovaly do starých žen – čarodějnic. Podle článku v Britských listech věnovanému čarodějnicím musel hranici s panákem znázorňujícím čarodějnici zapálit vždy muž, který se ve vsi oženil jako poslední. Hranice měla sestávat z devíti druhů dřeva, mezi nímž nesměl chybět jalovec.

Co říká zákon

Pálení ohňů s sebou neslo nebezpečí nekontrolovatelných požárů. Proto již císař Josef II. vydal nařízení, že v obci smí být pouze jedno čarodějnicové ohniště v bezpečné vzdálenosti od obydlí.

Dnešní pálení ohňů je omezeno zákonem o požární ochraně z roku 1985. Mezi zásadami je například požadavek, aby místo pro rozdělávání ohně bylo izolováno od hořlavých látek a vzdálené minimálně 50 metrů od lesa a 100 metrů od stohu. Je zakázáno rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě či rákosí a ponechávat jej bez dozoru. Ohniště lze opustit až po jeho úplném vyhasnutí, po jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou. „Porušením stanovených zásad, které by mělo za následek požár, se dotyčná osoba dopouští přestupku a vystavuje se pokutě až 20 tisíc korun,“ upozornil Nevrlý.