Zatím ještě optimisticky se tváří starosta Hejnic Jaroslav Demčák, pokud jde o napojování občanů na novou kanalizaci. Ta byla ve městě dokončena letos v lednu a radnice se Státnímu fondu životního prostředí zavázala, že se na kanalizační řad napojí všichni, kteří mají. Tedy zhruba 750 lidí. „Původně byl termín napojení do dubna, což nešlo reálně stihnout, tak jsme požádali o prodloužení termínu do konce července. V půlce července jsme dělali soupis a to bylo napojeno kolem 200 obyvatel," říká Demčák s tím, že se ale situace lepší a každým dnem někdo přibývá. „Problém je v tom, že je tu málo odborných firem, které to napojení dělají. Takže nám neustále chodí na radnici zprávy od lidí, že k nim firma přijde až v půlce či na konci srpna," upřesňuje starosta.

NAPOJENÍ JE POVINNÉ

Radnice dokonce eviduje několik žádostí o udělení výjimky, aby se dotyčná domácnost nemusela napojovat. Rada města ale podobné žádosti zamítla. Napojení na veřejnou kanalizaci je totiž podle vodního zákona povinné a jediný, kdo může výjimku udělit, je příslušný vodoprávní úřad. Někteří lidé si přitom stěžovali, že je pro ně zřízení přípojky příliš drahé. „Přece mi nikdo nemůže nařídit, abych se v 67 letech zadlužil a půjčku splácel ze svého podprůměrného důchodu. Důchod mi vychází tak akorát, že ušetřím na uhlí. Nevím, jak to udělám, zadlužovat se nechci," uvedl například Miroslav Juklíček s tím, že u něj náklady činí zhruba 60 000 korun.

Jenže ten, kdo nebude na novou kanalizaci připojen, riskuje pokutu. Ještě teď je podél toku Smědé vidět, že splašky z některých domů tečou rovnou do řeky. „Používají se septiky, které už nejsou schválené, protože nečistí současné splašky tak jako dřív. Používají se myčky na nádobí, pračky, do kterých se dávají nejrůznější přípravky. To není jako mýdlo s jelenem, které se dalo bez problémů odbourat," říká Demčák.

A potvrzují to i pracovníci Správy CHKO Jizerské hory podle kterých neteče ve Smědé tolik vody, aby se v ní splašky lépe ředily. Znečištěná voda má pak další vliv na život v ní.

KONTROLY

Během září tak bude radnice rozesílat těm, kteří se na kanalizaci nenapojili, výzvu, aby doložili, jak nakládají s odpadní vodou. Pokud to uspokojivě nedoloží, hrozí jim správní řízení buď ze strany obce s rozšířenou působností (v tomto případě Frýdlant) nebo České inspekce životního prostředí. Výše pokuty přitom může být pro fyzickou osobu až 50 000 korun podle závažnosti případu, stupně ohrožení životního prostředí nebo zdroje vody a ochoty dotčených občanů situaci řešit.

Radnice zatím neví, jak celou situaci posoudí i Státní fond životního prostředí, přes který šla Hejnicím na výstavbu kanalizace evropská dotace ve výši 32 milionů korun. Pokud by domácnosti a firmy nebyly na kanalizaci napojené, muselo by město dotaci či její část vrátit. „Zatím nevíme, zda nám něco hrozí nebo ne, když byl termín k napojení 31. červenec. Uvidíme, jak fond posoudí dokumentaci, kterou jsme odeslali. Kromě domácností se musí napojit i celá továrna CIS Systems, která má ovšem vlastní čističku, takže to není tak jednoduché. Nicméně počítám, že i tahle největší fabrika bude do konce roku na kanalizaci napojena," uvedl Demčák.

NEZÁJEM

Že se některým občanům nechce na veřejnou kanalizaci napojit, přitom není jen případ Hejnic. Podobně je na tom například i obec Malá Skála. „Během července se počet připojených zvýšil pouze o jednoho. K 1. srpnu tak evidují Severočeské vodovody a kanalizace jen 71 nemovitostí, které jsou napojeny na novou kanalizaci a mají podepsanou smlouvu na odvádění odpadních vod. Což je jen 42,77 % všech, kteří se napojit mají," uvedl starosta Michal Rezler. Na Malé Skále se přitom kanalizace a vodovodní řad Vranové dokončil už v létě 2014. Přesto namísto plánovaných 166 přípojek jich je za dva roky napojena ani ne polovina, jak je patrné i z přehledné tabulky na webu obce, která se každý měsíc aktualizuje. I na Malé Skále proto čekají obyvatele v nejbližší době kontroly jak nakládají s odpadními vodami.