Letošní rok je pak věnován sanitaci, na kterou se zaměřily mnohé semináře a přednášky odborné veřejnosti, které se každoročně v tento den po celém světě konajly.

Jak uvedl ředitel Povodí Labe závodu Jablonec nad Nisou Jaroslav Jaroušek, Povodí Labe pro obyvatele Libereckého kraje přichystalo na sobotu 22. března nevšední zážitek. „V rámci Libereckého kraje byla v sobotu od devíti do patnácti hodin umožněna prohlídka vodního díla Harcov v Liberci a v Jablonci nad Nisou vodního díla Mšeno včetně injekční štoly,“ uvedl Jaroslav Jaroušek. I letos se tato akce setkala s velkým úspěchem.