Odezva je ovšem bídná. Na veřejnou debatu o plánovaných a zásadních změnách přišlo ve čtvrtek odpoledne do Radničního sklípku všehovšudy osm lidí. „Občané byli seznámeni s pracovním materiálem, následně mohli jednotlivé cíle a opatření připomínkovat a také navrhovat další vlastní aktivity, které by se podle nich měly realizovat. Na závěr besedy hodnotili cíle strategického plánu z hlediska svých priorit," uvedla manažerka oddělení rozvojové koncepce Magistrátu města Liberec Pavlína Prášilová.

Na besedě přítomné zajímala třeba i budoucnost fenoménu Ještěd, který se město snaží dostat na seznam UNESCO. „My jsme úkol splnili. Za 60 milionů korun jsme nechali k Ještědu vybudovat novou přístupovou cestu, což bylo jednou z podmínek zapsání na seznam. Nyní je míč na straně Kraje," osvětlila Dana Štefanová, vedoucí Oddělení rozvojové koncepce MML.

Besedu navštívili i zástupci Parlamentu mladých Liberec. Ti mají pocit, že je v krajské metropoli málo veřejných prostranství pro mladé, kde by se mohli realizovat. Magistrát slíbil, že i tímto se bude ve svých strategických plánech zabývat.

Návrhová část aktualizace strategie rozvoje Liberce 2014 2020 je obsáhlý dokument, který je k dispozici na www.liberec.cz. Další beseda se uskuteční 20. 11. 2013 v Rochlici.

Co se má změnit

Liberecký magistrát má v plánu do roku 2020 vylepšovat například tato odvětví:
- Studium seniorů
- Přilákat turisty
- Bezpečnost obyvatel
- Podpora bydlení
- Podpora podnikání
- Ochrana zeleně
- Prostranství pro mladé
- Ochrana památek
- Podpora sportu
- Zajištění zdravotní péče
- Vylepšení veřejné správy