Ke konci loňského roku skončila první etapa rekonstrukce Aloisiny výšiny na Králově háji. Páteřní komunikace volala po opravách už drahnou dobu. Nadšení obyvatel ale vzápětí vystřídala skepse.

Lidé kritizují opravy Aloisiny výšiny.„Z nového asfaltového koberce řidič vletí rovnou do děr. To nemohli dělníci rovnou dodělat i ty dva metry, které navazují na ulici Dvorskou? Připadám si opravdu jako v Kocourkově," kritizuje rekonstrukci paní Danuše K., která na jednom z nejpovedenějších sídlišť v ČR žije už bezmála čtyřicet let.

Připomeňme, že v počátcích oprav zase lidé poukazovali na absenci dělníků a strojů na stavbě. Aloisina výšina přitahuje problémy, zdá se.

Komunikace spadá do majetku města, které za celkovou rekonstrukci zaplatí přes 17 milionů korun bez DPH. S opravami vozovky zároveň probíhají i výměny inženýrských sítí.

„O výtlucích na křižovatce ulice Aloisina výšina s ulicí Dvorskou magistrát ví. Na konci minulého týdne stavební firma, která opravovala část komunikace Aloisina výšina, díry zasypala drtí a štěrkem. Je možné, že po několika dnech automobily posyp rozjezdily. Město průběžně sleduje, jak to tam vypadá. Stavební firma má ostatně povinnost udržovat tuto část komunikace ve sjízdném stavu, takže pokud se znovu výtluky prohloubí, budou provizorně i během zimy zasypávány," uvedla mluvčí magistrátu Zuzana Minstrová.

„Ty díry nikdo nikdy nezasypal," tvrdí paní Danuše.

Rekonstrukce bude pokračovat na jaře.

Lidé kritizují opravy Aloisiny výšiny.