Jejím tématem byly projekty, hlásící se do programu rozvoje města IPRM, který je financován z evropských zdrojů a celková částka na tyto projekty je 540 milionů korun. Kritiku sklidil přístup zástupců města k informování veřejnosti o tomto projektu jako celku. Další nesouhlasy směřovaly k několika jednotlivým záměrům, které Liberečané dlouhodobě kritizují. Jsou mezi nimi projekty, které přes svou finanční náročnost nepřinášejí obyvatelům odpovídající užitek.

Pravděpodobně největší kritika šla na adresu zástupce společnosti Iberus Jiřího Zeronika, který zde představil projekt, jehož součástí je rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny. Záměr sám o sobě oceněníhodný. Skutečný vlastník společnosti Iberus nicméně není veřejnosti znám a Jiří Zeronik odmítl tuto informaci sdělit. Neprůhlednost tohoto projektu kritizoval i přítomný zástupce organizace Transparency International ČR.