Třistamilionová hranice přitom loni padla i navzdory tomu, že nejdražší klient vyšel VZP na „pouhých“ 25,8 milionu korun. „Pouhých proto, že například v roce 2015 stála péče o nejnákladnějšího pacienta přes 55 milionů,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý. Dodal, že i přesto ale vyšla souhrnná platba za dvacítku nejdražších o 15 milionů korun méně než tomu bylo loni.

Žebříčku nejdražších českých pacientů dominují už mnoho let po sobě lidé s onemocněním krve. To potvrdil i mluvčí Krajské nemocnice v Liberci Václav Řičář. „Tři nejdražší pacienti byli loni z oddělení hematoonkologie. Nemocnici stála léčba každého z nich přes 2,5 milionu,“ popsal mluvčí.

DRAHÉ „BUDÍKY“

Nákladná je podle něj i léčba kardiaků, kde jen samotné kardiostimulátory, které se implantují pacientům do hrudi, přijdou na statisíce. „Jenže to je jednorázová záležitost. Pacient dostane stimulátor a odchází, kdežto u hemofiliků nebo onkologických pacientů jde o průběžnou péči,“ zdůraznil mluvčí.

Vedle onkologické je finančně nákladná také biologická léčba. „Sama jsem byla překvapena, když jsem se dozvěděla, že moje léčba vyjde nemocnici na sto tisíc. Byla jsem velmi vděčná, že mě lékař na léčbu doporučil a že u nás funguje systém solidárního pojištění. Bez něj nebo s jakoukoliv spoluúčastí bych si biologickou léčbu dovolit nemohla,“ řekla pětačtyřicetiletá matka samoživitelka Jiřina, která v krajské nemocnici absolvovala nákladnou biologickou léčbu.

Nákladná je i léčba na anesteziologicko resuscitačním oddělení (ARO) liberecké nemocnice, kam se dostávají lidé například po těžkých autohaváriích či úrazech z traumatologického oddělení. Nejdražší pacient letošního roku je podle Řičáře právě na ARO. Jeho léčba přišla jen dosud na dva miliony korun.

Podobnou zkušenost mají i v jablonecké nemocnici. „Obecně platí, že mezi nejdražší pacienty patří ti, kteří dlouhodobě potřebují intenzivní péči, tam jde o miliony,“ popsal ředitel Nemocnice Jablonec Vít Němeček. Konkrétně jde o pacienty po komplikovaných operacích, navíc třeba napojených na plicní ventilaci.

Rovněž v nemocnici v České Lípě patřil loni mezi nejdražší pacienty muž, který po celkovém selhání organismu skončil na oddělení ARO. V přepočtu přišla péče o něj na 2,7 milionu. Mezi další nákladné výkony tam pak podle ekonomického ředitele českolipského špitálu Petra Urbana patří angioplastika, velké chirurgické zákroky na střevech či totální nebo tumorózní endoprotézy.

ZDRAVÍ NENÍ ZADARMO

Informace o nejdražších pacientech zveřejňuje VZP už šestým rokem, aby informovala o tom, kolik stojí zdraví. „Zároveň tím chce vyvrátit i občasné fámy, že se snaží zbavovat drahých pacientů, hradí jen tu nejlevnější péči a podobně,“ vysvětlil mluvčí Tichý.

Trvá na tom, že VZP každému svému klientovi zaplatí bez ohledu na cenu tu nejlepší možnou péči, jejíž úhradu umožňuje platná legislativa. To ostatně potvrzuje i ředitel jablonecké nemocnice. „Náš (český) systém sociálního pojištění je velmi silný a velmi solidární a zaručuje rovný přístup k péči všem pacientům bez rozdílu,“ nechal se slyšet Němeček.

„Naše spoluúčast je nejnižší na světě. Jsem proto přesvědčen, že minimálně za stravu by si lidé měli s výjimkou sociálních případů připlácet. Pro lidi to neznamená moc, ale na nové přístroje a postupy pak chybí miliardy,“ dodal.