Zhruba takový by měl být kolem roku 2011 výsledek unikátního projektu přeshraniční spolupráce, který ve spolupráci s polskými záchranáři vypracovala Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje a nyní jej začíná pomalu naplňovat.

„Projekt přeshraniční spolupráce by nám měl umožnit například transport našich pacientů z území těchto dvou států do našich nemocnic. Zároveň bude vyřešena legislativní stránka případných zásahů našich posádek mimo české území,“ vysvětlil Deníku ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Zdeněk Kubr.

Díky projektu přeshraniční spolupráce si krajští záchranáři polepší i po technické stránce.

Z evropských peněz totiž budou zakoupeny dvě plně vybavená sanitní vozidla, která budou umístěna na výjezdových stanovištích nedaleko státní hranice.

Záchranáři navíc absolvují společná cvičení se svými polskými kolegy, výměnné stáže a především jazykové kurzy tak, aby byla na obou stranách odbourána případná jazyková bariéra.

„Pokud se projekt opravdu podaří uskutečnit, stane se také jakousi šablonou pro spolupráci dalších zdravotnických záchranných služeb na celé česko – polské hranici,“ poznamenal koordinátor projektu Jiří Wachsmuth s tím, že na základě zkušeností s tímto projektem, připraví Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje obdobný projekt také na sasko – české straně.

„Nosnou částí tohoto projektu bude opět vzájemná spolupráce záchranných služeb, společné vzdělávání záchranářů a pořádání společných seminářů. V Hrádku nad Nisou by navíc mělo vzniknout centrum vzdělávání a výchovy pro záchranáře a také základna pro poskytování přeshraniční pomoci v případě mimořádných událostí,“ dodal Jiří Wachsmuth.