Do vybraného uprchlického tábora odvezou zdravotnické zařízení a úpravnu vody. „Čekáme na to, až nám dodavatel předá díly zdravotnického zařízení. Směr Gruzie bychom pak měli nabrat na konci listopadu,“ uvedl ředitel organizace Hand for Help Jaromír Dolanský.

Zdravotnické zařízení, jehož součástí bude mimo jiné malý operační sál, pak dobrovolníci sestaví ve vybraném uprchlickém táboře. Bude se skládat ze dvou budov, z nichž ta větší má rozměry desetkrát dvanáct metrů.

Její součástí bude vyšetřovna lékaře, lůžková část a prostory, kde budou zdravotníci poskytovat lidem neodkladnou lékařskou péči. Operační sál je přitom zároveň i sálem porodním a není zrovna levnou záležitostí. Liberecké humanitární organizaci ho zakoupila Nadace Olgy Havlové. „Prakticky okamžitě reflektovala naši výzvu. Za to jim patří velké poděkování,“ ocenil pomoc Nadace Dolanský.

„Události v Gruzii se pro nás staly výzvou. Rozhodli jsme se, když se naskytla příležitost, pomoci vybudovat zdravotnické zařízení v postižené oblasti prostřednictvím společnosti Hand for Help, která má podporu Ministerstva zahraničních věcí,“ uvedla ředitelka nadace Milena Černá.

Z Liberce vyrazí do Gruzie tým pěti dobrovolníků. Skládá se z jednoho lékaře, dvou zdravotních sester, koordinátora projektu a technického inženýra projektu.

„Finančně i technicky je podobné zařízení pro uprchlický tábor jen velmi těžce dostupné, pokud vůbec. Vojenský konflikt sice již více méně odeznívá a Gruzie pomalu ztrácí na své exkluzivitě pro zahraniční novinářské týmy, ale lidé zde stále pomoc potřebují,“ zdůraznil smysl humanitární akce Jaromír Dolanský.

Do Gruzie dobrovolníci povezou také vlastní zařízení na úpravu vody. „Ze zkušenosti víme, že úpravna vody patří mezi skutečně neodmyslitelná zařízení, která musí na místě být. Vlivem koncentrace velkého množství obyvatel v místech k tomu nezařízených, dochází k faktickému hrožení kvality vody.

Pacienti jsou vlivem nemocí zesláblí a na jejich imunitním systému se neblaze odráží i celková životní situace, do které se dostali. Kombinace nemoci, vysílení a závadné vody může znamenat komplikace i s velmi vážným důsledkem,“ vysvětlil Dolanský.

Celý projekt Hand for Help je rozdělený do několika etap. Pobyt zařízení v uprchlickém táboře se plánuje přes celou zimu až do konce jara, kdy by mělo podle odhadů začít vyprazdňování uprchlického tábora.

Následně dojde k přestěhování celého zařízení na místo, které vytipuje gruzínské ministerstvo zdravotnictví. Zde bude zařízení sloužit již trvale místním obyvatelům. „Naše práce musí být kontinuální, aby měla nějaký smysl. Proto také ihned od samého začátku bude probíhat zaškolování místních zdravotníků, kteří se budou společně s námi podílet na poskytování zdravotní péče. Ke stejnému zaškolení musí dojít i po přestěhování zařízení koncem jara 2009,“ doplnil ředitel Hand for Help.

Na humanitární pomoc poskytnutou libereckou organizací jsou k dispozici peníze a materiál v celkové hodnotě přesahující čtyři a půl milionu korun.