„O vyslání jednotky radiační, chemické a biologické ochrany k zajištění bezpečnosti požádala estonská strana,“ informovala tisková mluvčí chemiků Vlastimila Cyprisová.

Jednotka je na místě připravena provádět radiační, chemický a biologický průzkum, zjišťovat přítomnost radioaktivních látek a průmyslových škodlivin v ovzduší a odebírat vzorky. V případě potřeby jsou chemici schopni provést dekontaminaci osob.

„Jednotka má dvaadvacet příslušníků a je tvořena chemiky z 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce a biology z Ústředního vojenského zdravotního ústavu z Prahy. K plnění odborných úkolů bude jednotka využívat devět kusů techniky,“ upřesnila Cyprisová.

Technika se do Estonska dostane po železnici, leteckým speciálem poletí vojáci. Ti budou i s vybavením na místě čtyři dny před samotnou akcí, tedy v neděli. Hned po skončení summitu se jednotka přesune zpět do České republiky.