„V těchto dnech byla podepsána smlouva o pronájmu s firmou Elite Office Park, která budovu bývalého Elitexu vlastní. Pro úřad práce zde bude vyhrazeno první až sedmé nadzemní podlaží. Vzhledem k tomu, že je tato budova po generální rekonstrukci, bude v plné míře odpovídat platným normám a požadavkům. Počítáme, že ke stěhování dojde v červnu,“ řekla Deníku ředitelka Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková.

Budova je bezbariérová a pro pohodlí klientů úřadu práce zde bude upraven samostatný vchod, který umožní volný přístup klientů bez závislosti na ostatních firmách.

Přidanou hodnotou pro klienty bude podle Kateřiny Sadílkové také sestěhování všech agend úřadu práce včetně odboru Státní sociální podpory pod jednu střechu.

„Doposud jsme museli řešit například stížnosti Národní rady osob se zdravotním postižením na nevhodné umístění odboru Státní sociální podpory Úřadu práce v Liberci kvůli absenci bezbariérového vstupu. Tím, že se přestěhujeme, bude celá zaležitost vyřešena,“ dodala Kateřina Sadílková.

Náhradní řešení za nevyhovující sídlo, které vzniklo v roce 1971 jako ubytovna, hledal liberecký úřad práce ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem města Liberec několik let.

V jednání byly různé varianty, počínaje výstavbou nové administrativní budovy až po možnost rekonstrukce stávajícího objektu. „Vzhledem k tomu, že všechny uvedené varianty jsou časově náročné, přistoupil úřad práce po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí k variantě dočasného pronájmu. Tím si úřad práce získá čas a prostor pro další jednání a hledání optimální varianty jak z hlediska požadavků na úroveň poskytovaných služeb, tak z hlediska finančních možností,“ dodala Kateřina Sadílková.

Nevyhovující a dispozičně nevhodný stav bývalé ubytovny, v níž úřad práce sídlí, byl známý od roku 1994, kdy se uskutečnila její rekonstrukce, která dočasně řešila umístění Úřadu práce v Liberci a Krajské správy sociálního zabezpečení.

Potvrzením špatného stavu budovy bylo i nedávné odstěhování Krajské správy sociálního zabezpečení. Ta nyní sídlí ve Frýdlantské ulici, kam se pracoviště přestěhovalo v dubnu letošního roku.

„Nové pracoviště je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou i autem,“ uvedla tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení Štěpánka Filipová s tím, že stavba nové budovy vyšla na 119,6 milionů.

Nové moderní sídlo přineslo klientům Krajské správy sociálního zabezpečení především větší komfort pro veřejnost i samotné zaměstnance úřadu. „Součástí je například klientské centrum, podatelny, pokladny, archivní prostory, parkoviště pro osoby se změněnou pracovní schopností, garáž pro služební vozy, zasedací místnost, kanceláře zaměstnanců, hygienické zázemí a výtahy,“ vyjmenovala výhody nového sídla Štěpánka Filipová.