Ředitelka libereckého úřadu práce Kateřina Sadílková proto doufá, že se nepříznivá situace podaří vyřešit ještě v letošním roce. „Naše sídlo na třídě Dr. Milady Horákové je v takovém stavu, že čím dříve se odstěhujeme, tím lépe. V současné době proto zvažujeme hned několik variant,“ řekla Deníku Kateřina Sadílková.

První možností by mohla být výstavba zcela nového objektu. Úřad práce již jedná s libereckým magistrátem o koupi pozemku ve Frýdlantské ulici. Přestože jde ale z hlediska lokality i rozlohy o vhodné místo, výstavba nového objektu by byla velmi náročná. „Pozemek je totiž zatížen břemenem odvodňovacího kanálu, který by bylo nutné přeložit jako samostatné vodní dílo. Navíc by musel být zbourán celý blok stávajících budov,“ podotkla Kateřina Sadílková.

Jako další možnost proto úřad práce zvažuje dočasný pronájem prostor v jiné budově. Zde by úřad sídlil tak dlouho, dokud by nebyla situace vyřešena jinak. Poslední možností by potom mohla být kompletní rekonstrukce stávajícího objektu.

V současné době proto podle Kateřiny Sadílkové projednává liberecký úřad práce ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí různé kombinace těchto variant. „Jde například o pronájem, kterým by se řešil okamžitý stav Úřadu práce a odboru Státní sociální podpory s následnou výstavbou nové budovy. Druhou variantou je pronájem a rekonstrukce stávajícího objektu, pokud zpracovávaná studie prokáže technickou proveditelnost stavebních úprav a finanční náklady vynaložené na tyto úpravy nepřevýší náklady na případnou realizaci novostavby. Všechny možnosti jsou zatím otevřené,“ dodala ředitelka libereckého úřadu práce Kateřina Sadílková.

Nevyhovující a dispozičně nevhodný stav bývalé ubytovny je známý od roku 1994, kdy se uskutečnila její rekonstrukce, která dočasně řešila umístění Úřadu práce v Liberci a České správy sociálního zabezpečení.

Od případného stěhování si Úřad práce slibuje především důstojné podmínky pro klienty a zaměstnance, sociální zázemí pro zdravotně postižené, bezbariérové přístupy splňující normy administrativní budovy a sestěhování odboru Státní sociální podpory a všech agend Úřadu práce pod jednu střechu.