„Jsme dlouhodobě znepokojeni přístupem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jeho stávajícího předsedy v oblasti přezkumu veřejných zakázek. Jejich postupy vykazují znaky svévole a nepředvídatelnosti,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Podle něj antimonopolní úřad způsobuje neúměrné průtahy v procesu zadávání veřejných zakázek a zadavatelům tak brání poptávat to, co potřebují. Rozhodnutí úřadu zkomplikovalo například uzavření desetileté zakázky na zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji. V dalším rozhodnutí pak Rafaj zrušil už udělené posvěcení nákupu ČSAD Liberec, ke kterému nakonec stejně došlo. „Náš názor podporuje také krajský soud v Brně, který nám ve dvou případech dal za pravdu a označil rozhodnutí ÚOHS a jeho předsedy za nezákonné,“ doplnil hejtman.

Odvolání šéfa antimonopolního úřadu chce řešit premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček přímo s prezidentem Milošem Zemanem. Ten je totiž jediný, kdo může Rafaje odvolat. Zatím není jasné, kdy se schůzka na Hradě odehraje. Výzvu Libereckého kraje schválili radní a zastupitelé ji budou brát už jen na vědomí.

Rafaj podle vyjádření ÚOHS respektuje pravomoc vlády navrhnout jeho odvolání, avšak se nedomnívá, že by v jeho případě byly splněny podmínky, které pro tuto situaci stanovuje zákon o působnosti úřadu.

„Vláda již dříve nepřistoupila k návrhu na odvolání předsedy úřadu kvůli tzv. kauze mýto. Petr Rafaj ani nikdo ze zaměstnanců úřadu nebyl v souvislosti s ní obviněn. Není tedy zřejmé, proč by vláda měla navrhovat odvolání v tuto chvíli,“ píše se ve vyjádření z konce července.

Zároveň se úřad brání i dalšímu potenciálnímu důvodu pro odvolání svého šéfa. „Za velice zarážející je pak nutno považovat vyjádření místopředsedy vlády, který otevřeně přiznává, že jeho motivací pro návrh na odvolání předsedy Úřadu je rozhodnutí ÚOHS o jedné ze zakázek jím řízeného ministerstva. Úřad přitom v dané věci pouze plnil funkci, pro niž byl zřízen, a předseda úřadu má nyní nést „trest“ za to, že se rozhodovalo nezávisle a nikoliv podle přání ministra,“ napsalo tiskové oddělení úřadu.

Podle hejtmana Půty se kraj přiklání k názoru Transparency International a dalších organizací. „Požadujeme vytvoření systémové pojistky minimalizující možný vliv předsedy ÚOHS na rozhodování prvostupňového orgánu a omezení současné nadměrné koncentrace rozhodovacích pravomocí předsedy v odvolacím řízení. To by dle našeho názoru měl zajišťovat vícečlenný rozhodovací orgán ÚOHS,“ uvedl Půta.