Komise hodnotí přínos v oblasti rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb a přispívání pro kulturní život. Pověřené knihovny v jednotlivých okresech předloží hodnoticí komisi tři návrhy. „Komise podle kritérií, jakou jsou například kvalita výpůjčních služeb knihovny, tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů nebo umístění knihovny v obci, vybere z každého regionu jednu nejlepší knihovnu, která bude oceněna,“ vysvětlila krajská radní Květa Vinklátová. Oceněné knihovny dostanou diplom a finanční odměnu 10 tisíc korun.

V roce 2016 si titul nejlepší knihovna odnesla knihovna v Heřmanicích (okres Liberec), knihovna v Poniklé (okres Semily), Obecní knihovna Rádlo (okres Jablonec nad Nisou) a Místní knihovna v Zahrádkách (okres Česká Lípa).