„Úprava tamní křižovatky se silnicí III/2784 je zahrnuta do investiční akce Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov,“ vysvětlil statutární náměstek pro resort dopravy Jan Sviták.

Stavba silnice III/27246 v Křižanech bude rozdělena na tři etapy, a to s ohledem na obslužnost přilehlých nemovitostí, vedení linek veřejné autobusové dopravy a možnosti využití objízdných tras. Cena oprav se vyšplhala přes 45 milionů korun.