Na letní tábor se jen v Libereckém kraji chystá přes 13 tisíc dětí. Míří převážně na oblíbené destinace, jako je Český ráj, Českodubsko, Sloup v Čechách nebo Jizerské hory. Organizátoři táborů po loňské zkušenosti s covidem vědí, co je čeká při plnění hygienicko – protiepidemických požadavků a doporučení. Ty se totiž letos nezměnily.

„Co je však pro všechny účastníky nové, je testování před zahájením akce a případně i v jejím průběhu. Neustále se měnící podmínky dané Mimořádným opatřením vnesly do povinností pro pořádání letních dětských táborů zmatek a pořadatelé do poslední chvíle nevěděli, jaké instrukce mají rodičům předat,“ informovala mluvčí Krajské hygienické stanice (KHS) Libereckého kraje Zuzana Balašová. Podle ní se přes mnohé dotazy, rozladěnost pořadatelů i rodičů situace nakonec zklidnila. „Věříme, že průběh a plnění požadavků nebude nakonec problém a všichni si léto s dětmi užijí,“ dodala Balašová.

K začátku letních prázdnin pořadatelé nahlásili na krajskou hygienu celkem 157 zotavovacích akcí s 250 běhy. Povinnost ohlásit konání akce mají provozovatelé a pořádající osoby 30 dní před jejím začátkem. „Tábořiště zaplnily děti někde už bezprostředně po skončení školního roku. Pro organizátory to v letošním roce znamenalo mnohem více práce s přípravami, kterou navíc museli zvládnout v relativně krátkém čase, vzhledem k neustále se měnícím podmínkám,“ zmínila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Kateřina Hochmalová.

„Problémům se pořadatelé snažili předejít četnými dotazy, které ponejvíce směřovaly k povinnosti testování a poté k postupu v případě výskytu infekce. Dotazy v souvislosti s požadavky na zařízení, vybavení, dezinfekci a konkrétní doporučení uvedená v instrukcích ministerstva zdravotnictví se téměř nevyskytovaly, protože už je mají z loňska zažité,“ dodala.

Hygiena se v souvislosti s koronavirem bude při kontrolách letních táborů soustředit například na doložení bezinfekčnosti nebo na vedení zdravotnické dokumentace a evidenci testování. Kromě toho bude kontrolovat plnění hygienických požadavků, mezi které patří vybavení tábořišť s důrazem na hygienická zařízení (počty WC, umývárny, dezinfekce), zásobování tábořišť pitnou vodou, ale i vybavení kuchyní.

„Ačkoli jsme se snažili, aby vše bylo pro klidný chod tábora zajištěno, může nastat i situace, kdy bude třeba řešit mimořádnou situaci v podobě podezření či výskytu infekčního onemocnění. Více než kdy jindy je klíčovou osobou na táboře zdravotník, jeho odborné posouzení stavu dítěte a zvolení dalšího postupu,“ uvedla Hochmalová.

V bezproblémový průběh věří Kateřina Necpalová, která organizuje týdenní tábor na farmě v Českém ráji. Letos organizují tři turnusy pro děti od 5 do 12 let. „Co se týká obsazenosti, covid nám situaci nezkomplikoval. Máme obsazené všechny turnusy, dokonce jsme museli ještě jeden termín přidávat. Děti, které k nám míří na pobyt, se musí prokázat buď antigenním, nebo PCR negativním testem, očkováním nebo proděláním nemoci. Tuto povinnost si zajišťují sami rodiče, kteří se příslušným dokumentem prokážou při předání dítěte,“ vysvětlila Necpalová s tím, že jelikož jsou turnusy týdenní, odpadá jim povinnost nechat děti znovu testovat během tábora. V případě antigenního testu je totiž nutné se nechat znovu po týdnu otestovat, pro metodu PCR platí lhůta 14 dnů. „Co se týká dalších omezení, hodláme se řídit zdravým rozumem. Nebudeme tak celý týden s dětmi na jednom místě. Jelikož máme kapacitu pod 3O dětí a nejsme tak zotavovací akce, nevztahuje se na nás ani povinnost hlásit se hygieně. Zatím jsme proto kontrolu na táboře neměli,“ řekla Deníku Necpalová.

Podobný zájem mezi rodiči zaznamenal také Aleš Bitman, který pořádá BORO dětský letní tábor v Českém Dubu. „Kapacitu jsme měli obsazenou během 24 hodin od otevření. Celkem na náš tábor, který probíhá dva týdny v srpnu, dorazí sto dětí. To je maximum, které chceme přijmout,“ vylíčil Bitman.

Splnění podmínky testování také nechali na rodičích, kterým doporučili, aby děti nechali otestovat PCR testem před nástupem na tábor. „Odpadne nám tak povinnost dodatečného testování dětí během tábora. Potvrzení si bude přebírat naše lékařka při nástupu. Snažíme se s dětmi být po celou dobu v uzavřené komunitě v lese a strávit s nimi veškerý čas v přírodě. Takže třeba návštěva města je vyloučena, ale pokud bude vedro, půjdeme na místní koupaliště,“ dodal Bitman.

Dobrovolnou izolaci dětí i vedoucích má v plánu Kamila Lubasová z Nové Vsi nad Nisou, která pořádá dvoutýdenní letní tábor pro 180 dětí mimo Liberecký kraj. Podobně jako ostatní pořadatelé i ona rodičům doporučila, aby nechali své děti otestovat PCR metodou a vyhnuli se tak dodatečnému testování během tábora. „Budeme mít také nakoupené antigenní testy pro případ prevence nebo kdyby někdo nepřinesl jiné potvrzení před začátkem tábora. Plánujeme ale omezit všechna rizika, už loni jsme zrušili všechny aktivity mimo areál a letos to bude stejně,“ řekla Deníku pořadatelka letního dětského tábora PROFIT Lubasová.

Testování pro organizaci tábora znamená i určitou nejistotu, že některé z dětí nebude moct na tábor nastoupit. „Pokud nám vypadne 10 dětí a my se to dozvíme těsně před začátkem, nebudeme už moci nabrat náhradníky a budou nám chybět peníze z příspěvků za pobyt,“ konstatovala Lubasová.

Aby děti nebyly ochuzeny o oblíbenou činnost, kterou je utrácení kapesného, připravili v táboře vlastní prodejnu. „Už loni jsme nakoupili věci a otevřeli v areálu tábora bar, kde si mohly děti nakoupit nějaké drobnosti. Zkušenost z covidové doby máme už z loňského léta, kdy vše dopadlo v pohodě, tak doufáme, že to tak bude i letos,“ uzavřela Lubasová.