Jejím cílem je šířit povědomí o poruchách autistického spektra. V noci na pátek 2. dubna bude čelní stěna budovy krajského úřadu svítit modrou barvou stejně jako krajské webové stránky. V České republice se s autismem potýká přibližně 200 tisíc občanů. „Tito lidé dokážou žít s adekvátní podporou plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa,“ řekl náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Petr Tulpa.

Modrá barva symbolizuje komunikaci, která představuje jednu z nejzávažnějších bariér pro obě strany. „Do kampaně se zapojujeme již od roku 2016 a určitě budeme v této tradici nadále pokračovat,“ dodal Tulpa.
Motto letošního ročníku je „POVĚDOMÍ otevírá bránu POROZUMĚNÍ A RESPEKTU k lidem na spektru.“

Do kampaně se zapojí také příspěvkové organizace Libereckého kraje, které pečují o tyto osoby, konkrétně Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, Denní a pobytové sociální služby sídlící v České Lípě a organizace SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek z Turnova.