Na výročí bude od 3. srpna upomínat ve vstupním vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje výstava s názvem 10 let od povodní. K vidění bude do pátku 28. srpna. Návštěvníci na výstavních panelech uvidí obrazový materiál z 33 zasažených obcí. Prohlédnou si, jak vypadá Povodňový portál kraje a připomenou si krizovou komunikaci v průběhu povodní v roce 2010. Součástí této výstavy je i návrh liniových opatření proti vodě v některých obcích na toku Nisy.

8. srpna bude výstava umístěna také v Bílem Kostele nad Nisou v kostele sv. Mikuláše. Bude zde po celou dobu konání vzpomínkové akce, kterou zde tento den bude pořádat Liberecký kraj ve spolupráci s obcí Bílý Kostel nad Nisou, Hasičským záchranným sborem LK a Sdružením hasičů – ČMS KSH LK.

Povodně v roce 2010

Na Liberecku se prudce zvedla hladina říčky Jeřice v Mníšku, Chrastavě a následně i Nisa v Bílém Kostele, Chotyni a Hrádku nad Nisou až o čtyři metry. Mníšek, křižovatka na Frýdlant.
ZÁPLAVY: Frýdlantsko, nejhorší situace na Smědé a Řasnici