INDEX DENÍKU
pohledem kraje
70%
Podle 70,3 procent panelistů Deníku z Libereckého kraje pomohly kotlíkové dotace a kontroly ke zlepšení ovzduší. O opaku je přesvědčeno 29,7 procent dotázaných. Odpovídalo 37 lidí.

Po penězích na kotlíkové dotace se v první výzvě jen zaprášilo. Proto se Liberecký kraj rozhodl navýšit peníze ve fondu a vyhlásil další kolo dotací. Celkem je k dispozici 14 040 000 korun. Dotace je opět na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním.

ÚSPĚCH

„My jsme se hlásili už v loni a peníze dostali. Mohli jsme vyměnit kotel a ušetřili jsme, a tak trochu jsme ochránili životní prostředí," vysvětluje paní Květa, která s manželem vystála dlouhou frontu na příjem dotací už v loňském roce. Nakonec byla s manželem úspěšná a peníze od kraje na nový kotel dostala.

DRUHÉ KOLO

„Druhé kolo kotlíkových dotací v Libereckém kraji je navýšením alokace první výzvy, ta je v současné době již vyčerpána. Příjem žádostí do první výzvy bude ukončen ke dni 31. 3. 2017," uvádí Radka Loučková Kotasová, radní resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování. Oproti první výzvě je dotace nyní určena pouze na pořízení nového zdroje tepla s obnovitelným zdrojem energie, tj. na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu. Podíl dotace na projekt zůstává stejná, tedy 80 % z maximálně 150 tisíc korun.

O dotaci může požádat vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, podle specifikace ve zveřejněném programu, na území Libereckého kraje, který je vytápěn převážně kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním.

Zájemci o výměnu starých kotlů se mohli dozvědět podrobnosti na semináři, který se uskutečnil na Krajském úřadě v březnu.

DALŠÍ PENÍZE NA PODZIM

Druhou výzvou program Kotlíkových dotací v Libereckém kraji nekončí. Pravděpodobně na podzim tohoto roku je plánována další velká vlna finanční podpory na nové zdroje tepla.

„Celková alokace pro Liberecký kraj bude činit 135 milionů korun. Konkrétní termín a podmínky dalšího kola programu zatím definitivně neznáme," dodává radní.


Z odpovědí našich panelistů

ANKETA: Pomohly kotlíkové dotace a kontroly topenišť ke zlepšení ovzduší?

Michael Canov, starosta Chrastavy a senátor, 56 let

Neznám žádné oficiální údaje, ale z logiky věci by měly. Jen doufám, že se nezneužívaly kontroly spálenišť k nějaké úřední šikaně.

Martin Bauer, majitel sportovně-cestovní agentury, Jablonec, 57 let

Nepomohly, alespoň ne nijak výrazně a smysluplně. Nesouhlasím s žádnými podobnými dotacemi. Z jakého důvodu má část obyvatel dostat peníze ze společného rozpočtu, přičemž jiní si ty stejné věci (kotle, okna, zateplení) zařídili a zaplatili sami? A to nemluvím o nedůstojnosti těch nočních front žadatelů. Každá podobná dotace, ať to jsou miliardy z EU do velkých agro podniků nebo tyhle pseudoekologické pro občany, jen deformuje trh, zvýhodňuje část obyvatel nebo firem, vytváří korupční prostředí. U kontroly kotlů mně vadí zejména povinné revize a vyhláška, je na výchově a slušnosti lidí, zda spalují ve fungujících kotlech jen vhodné věci, neodpovědní lidé to budou dělat nadále, slušné lidi podobné vyhlášky urážejí a obtěžují.

Ladislav Smejkal, historik, Česká Lípa, 70 let

Ano. Jistě vcelku správné technické opatření.