„V letošním roce je v rezervě dostatek peněz, jelikož kvůli současné ekonomické situaci bylo zrušeno téměř deset veřejných zakázek týkajících se rekonstrukcí mostů. Vzhledem k nebývalému nárůstu cen a s ním související opatrností zhotovitelů buď Liberecký kraj neobdržel žádné nabídky, nebo došlo k překročení předpokládané ceny,“ vysvětlil Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Peníze by silničáři využili ještě na podzim k údržbě a opravám krajských silnic. Peníze se rozdělí na konkrétní opravy. Na zalití výtluků asfaltobetonovou směsí, jejíž množství se díky krajské dotaci zvýší z 6 tisíc tun na 6 sedm set tun, se počítá s objemem přes 6 milionů korun.

Tři miliony jsou určeny na seřezávání krajnic a hloubení příkopů pro zajištění lepšího odtékání vody z vozovek. Na prořez stromů u silnic se počítá s částkou necelé tři miliony korun. Na velkoplošné vyspravení vozovek je určena suma dva miliony korun a na opravu mostů a silničních těles jeden milion korun.