Dobrovolníci, kteří absolvovali projekt o základech moderního ošetřovatelství, jsou žádáni a oceňováni zejména v pobytových sociálních službách. Organizuje ho Český červený kříž v Liberci i Jablonci nad Nisou, a to ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, fakultou zdravotnických studií.

Na kurz je stále možné se přihlásit na webu www.zvladnemeto.cervenykriz.eu. Dobropečovatel je dobrovolný pečovatel v záloze, který se na kurzu naučí hygienickou péči o pacienta, podporu pohyblivosti pacienta, manipulaci s lůžkem, zásady podávání stravy a pitný režim, prevenci proleženin a komunikaci s pacientem. V případě nutnosti je pak takový dobrovolník osloven, aby pomohl profesionálům při péči o nemocné lidi.

Liberecký kraj podpořil i samotné poskytovatele sociálních služeb, kteří v průběhu roku 2020 signalizovali finanční problémy v provozu vlastní organizace a obrátili se na odbor sociálních věcí s žádostí o pomoc. Byly to například Hospic svaté Zdislavy, azylový dům Návrat a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Těmto i několika dalším organizacím schválil kraj finanční podporu ve výši přes 2 miliony korun, a to z prostředků vrácených Ministerstvem sociálních věcí.

Ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže Kateřina Havlová přijíždí z testování na koronavirus.
Studenti z Libereckého kraje nezištně pomáhají v první linii. Vyhlíží kolegy