Podpory se dočkají projekty na výsadbu zeleně, ošetření alejí a památných stromů, projekty podporující činnost záchranných stanic a útulků pro opuštěná zvířata a projekty na záchranu a rekonstrukci mnoha drobných křížků a dalších malých památek v krajině. „Podpořili jsme například projekt výsadby stromů v Aleji vzpomínek v Ralsku, ošetření památných stromů v obci Krásný Les, kosení orchidejových luk či kontrola hnízdních budek pro sovy,“ sdělil krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Václav Židek.

Finance získaly i ekocentra a školy, které je využijí k realizaci terénních ekovýchovných programů, osvětových ekologických dnů a budování naučných stezek. Mezi úspěšné žadatele paří například Junior Ranger – výchova mladých strážců přírody či Maloskalské včelaření s dětmi.

Dotační fond Libereckého kraje podpoří i prevence vzniku odpadů a využití bioodpadů. V Semilech vznikne takzvané RE-USE centrum, ve Vítkovicích opraví komunitní kompostárnu a řada obcí získá příspěvek na pořízení zahradních kompostérů pro své občany. „Liberecký kraj je neodmyslitelně spjat s nádhernou přírodou, krajinou a kvalitním životním prostředím. Proto je environmentální oblast jednou z priorit dotačního fondu,“ dodal Židek.