„Účelem fondu je posílení ochrany životního prostředí České a Polské republiky v okolí polského hnědouhelného dolu Turów,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Z fondu budou financovány místní a regionální projekty. Na polské straně bude 250 tisíc euro přispívat ministerstvo životního prostředí.“

Každoročně budou vypisovány výzvy na projekty, které budou z fondu podpořeny. O tom, které dotaci získají, rozhodně zvláštní komise, která se nyní zřizuje. Komise fondu bude složená z pěti zástupců Libereckého kraje a z pěti zástupců polského Dolnoslezského vojvodství.

U polských hranic obnovily spolupráci společné policejní hlídky. Vyrazily na Hejnicko a k Novému Městu pod Smrkem.
U hranic opět slouží mezinárodní hlídky policie. Chytily už žháře i podvodníky

„V současné době je sesbíráno 115 projektových záměrů od obcí v pohraničí kolem Turówa z České i Polské republiky. Část záměrů se týká zadržování vody v krajině a výsadby zeleně a další část se týká odpadů a obnovitelných zdrojů. Projektové záměry nejsou již předschválené žádosti, ale jde pouze o nezávaznou informaci o tom, jaké projekty se v území chystají,“ uvedl hejtman Půta. Mezi záměry patří např. úprava pramenišť, tůní, zadržení vody v krajině na Chrastavsku, revitalizace a výsadba alejí na Hrádecku, nové malé vodní plochy ve Višňové, výstavba tůní a výsadba stromů v Heřmanicích, výstavba rybníku a obnova původního rybníku ve Frýdlantě či vybudování mokřadů, lesoparků a výsadba aleje v Dětřichově.

Fond malých projektů Turów byl zřízen 19. srpna 2022 Euroregionem Nisa na základě ustanovením článku 9 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky, která byla uzavřena 3. února 2022.