„Program jsme připravili pro provozovatele maloobchodních prodejen v obcích do tisíce obyvatel, případně obce, které mají maximálně 3 tisíce občanů, ale jejichž místní části nepřekračují počet 1 tisíc lidí,“ vysvětlil podmínky udělení dotace krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje Jiří Ulvr. Dodal, že další podmínkou programu bylo, že obchod musí být otevřen minimálně 5 dnů v týdnu, a to během celého roku, a musí zajišťovat prodej potravin. V obcích do 350 obyvatel musí být otevřen alespoň 3 dny v týdnu.

I když je v Libereckém kraji 195 obcí, které mají méně než 3 tisíce obyvatel, ne všechny obchodníci splnili podmínky dotace. Nakonec si o příspěvek požádalo 43 žadatelů.

„Všechny žádosti jsme vyhodnotili, jestli splňují formální kritéria. Jednu z nich jsme, bohužel, museli vyřadit, protože nebyla podána elektronicky, ale pouze v listinné podobě,“ dodal Ulvr.

Podle něj musel kraj také některé dotace krátit, jelikož nebyly pro financování z programu Obchůdek 2021+ způsobilé. Prodejci celkem požadovali 3,72 milionu korun. Maximální výše příspěvku byla 100 tisíc korun pro jednoho žadatele. Dotaci může provozovatel obchodu použít například na mzdy, nájem, vytápění, osvětlení, internet či na náklady spojené s akceptací platebních karet. „Vesnické prodejny nejsou jen místem, kde si člověk obstará běžný nákup, ale často je to i centrum setkávání zejména starších obyvatel. Proto má rozhodně smysl tyto prodejny na venkově zachovat,“ vysvětlil účel dotace radní.

Jedním z takových míst je obchod v osadě Víska, která spadá pod obec Višňová. Potraviny, ale i další věci pro domácnost, tam prodává Dana Minh. Ta obchod převzala potom, co dosavadní prodejkyně odešla do důchodu. Pro místní a chalupáře je její obchod jedinou možností, kde si nakoupit čerstvé pečivo, noviny a další věci. Otevřeno má sedm dní v týdnu od rána do 17 hodin. Paní Dana byla se svou žádostí o příspěvek úspěšná.

„Dotace nám pokryje náklady na elektřinu. Jsem za to ráda, protože poslední dva roky jsou kvůli koronaviru dost náročné,“ řekla Deníku. Jelikož nemluví moc dobře česky, s žádostí jí pomáhal její syn. „Přišel k nám na úřad a všechno měl nastudované a připravené. My jsme mu pomohli vyplnit žádost a potvrdili zároveň všechno, co potřeboval pro udělení příspěvku. Nebylo to nic složitého,“ uvedl pro Deník místostarosta Višňové Michal Scheidl.

Podle pana Jaroslava, který zrovna v obchodu paní Dany nakupoval pečivo, je dobře, že stát podporuje malé prodejce na vesnici. „Vím, že ne všude mají lidi na vesnici možnost si nakoupit potraviny. Dana tady má navíc skoro úplně všechno. Parádně to funguje. Když chci, aby na mě zbyly čerstvé rohlíky nebo chleba, objednám si to den předem a druhý den si to jen vyzvednu. Komunikujeme spolu i přes Facebook, kam Dana píše třeba změny otevírací doby,“ řekl spokojeně Jaroslav.

Peníze na provoz obdrželi také provozovatelé například ve Světlé pod Ještědem, Koberovech, Kunraticích u Cvikova, Oldřichově v Hájích, Sloupu v Čechách nebo ve Ktové. Spolupráce mezi obecními úřady a obchodníky byla v řadě obcí klíčová. „Hned, jak se objevily informace o programu, jsme informovali o možnosti získat příspěvek. Snažili jsme se zároveň pomoct prodejcům s žádostí. V obci se 700 obyvateli, jako je ta naše, je potřeba mít prostor, kde si můžeme nakoupit základní potraviny,“ uvedl starosta Sloupu v Čechách Jaromír Studnička.

Podle vedení kraje zatím není jisté, že program bude vyhlášen i v dalším roce. „Jak bude program financován v dalších letech a zdali vůbec bude vyhlášen, nyní nelze odhadnout,“ doplnil Ulvr.