Spolupráce mezi Libereckým krajem a Městem Liberec nadále pokračuje. Aktuálně se jedná o směně čtyř institucí, které by změnily své zřizovatele. Pokud návrh schválí obě zastupitelstva, mohlo by k výměně dojít během letošního roku, aby mohly organizace od 1. ledna 2022 začít fungovat pod novým zřizovatelem.

Zatím je zřizovatelem obou libereckých zahrad Liberec, zatímco domovy pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou a libereckém Františkově patří pod kraj. „Chceme v případě zoologické a botanické zahrady podpořit organizace nadregionálního významu. Starat se o seniory je zase na druhou stranu úlohou zejména městských samospráv,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka je většina návštěvníků obou zahrad mimoliberecká, zatímco převážná část klientů v domovech pro seniory je z Liberce. Plán vítá i náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. „Pro město je to tedy krok naprosto správným směrem, protože naše obyvatelstvo bude stárnout a my musíme být na tuto situaci včas připraveni,“ podotkl.

Ludvík Berousek u Okresního soudu v České Lípě v lednu 2019.
Pravomocný verdikt. Ludvík Berousek dostal za mrtvé tygry nižší trest

Přechod pod kraj podporuje ředitel liberecké zoo David Nejedlo. Pokud by k němu došlo, měla by zahrada mít možnost rozvíjet se a investovat do areálu. „Za posledních 15 let jsme hrubě podinvestovaní a jsme v situaci, kdy dostáváme peníze, které nám nepokryjí ani provoz zoo. Už rok vysvětluji lidem na kraji i na městě, v jaké pozici se zoo nachází. Na jednu stranu jsme respektovaná evropská organizace, ale láme nám vaz technická a investiční podfinancovanost celého areálu,“ zdůraznil David Nejedlo.

V případě úspěšné výměny se nepočítá se žádnými personálními změnami či vypisováním výběrových řízení na pozice ředitelů institucí. „Předáváme dva domovy seniorů, o které jsme se vzorově starali. Pracují tam lidé, kteří zasluhují poděkování za poctivý přístup ke klientům. Pevně věřím, že změny budou ku prospěchu všech, nejen cestovnímu ruchu Libereckého kraje, ale i sociálnímu prostředí města Liberce,“ přiblížil Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Obě strany také nezapomněly na kulturní instituce na území Liberce. Kraj se zavázal od roku 2022 přispívat na investice a opravy Divadlu F. X. Šaldy a Naivnímu divadlu částkou 5 milionů korun po dobu deseti let. Příspěvek na činnost divadel bude ze strany kraje tvořit 2 miliony. Město zase přispěje každý rok na investice a opravy zoologické a botanické zahrady 25 milionů korun. Kromě toho podpoří také pravidelným příspěvkem činnost šesti městských poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Snímek ze soutěže Zaostřeno na Jizerky.
Opět zaostří na krásu Jizerek. Jedenáctý ročník oblíbené fotosoutěže odstartoval

„Je naší společnou odpovědností, aby instituce, jakými jsou zoologická a botanická zahrada, liberecká divadla, galerie i muzeum, fungovaly a měly do budoucna co nejlepší podmínky pro další rozvoj,“ zdůraznila náměstkyně pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu Květa Vinklátová.

Podobnou výměnu si aktéři vyzkoušeli už před pěti lety, kdy kraj převzal Dětské centrum Sluníčko a město Dům dětí a mládeže Větrník. „Za vydařený projekt považuji také přestavbu bývalých městských lázní na nové sídlo Oblastní galerie. Současná dohoda, kterou dnes odsouhlasili krajští radní a jejich městští protějšci, naši společnou snahu o co nejlepší péči o příspěvkové organizace završuje,“ dodal Martin Půta.