„S žádostí o finanční příspěvek na výměnu starého kotle za nový zdroj vytápění uspělo v této fázi hodnocení celkem 339 žadatelů, 20 žadatelů bylo pro nesplnění věcných kritérií vyřazeno a zbylých 13 žadatelů od své žádosti upustilo ještě před zahájením procesu hodnocení,“ uvedl Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Nejčastějším důvodem vyřazení bylo dosažení vyšších průměrných ročních příjmů v roce 2020. Domácnost musela prokázat nižší příjem než 170 900 korun, což některé nesplnily. Někteří žadatelé také své žádosti přehodnotili a raději na nákup nového tepelného zdroje využili program Nová zelená úsporám.

Charitativní prodej vánočních ozdob.
Slaměné, papírové či skleněné. Sbírka vánočních ozdob podpoří lidi s rakovinou

Každý žadatel, který uspěje, dostane průměrně 153 tisíc korun na pořízení čerpadla či kotle. Celkem je připraveno k rozdělení 108 milionů korun a další žádosti se ještě budou hodnotit. Z prvních 339 schválených žádostí vyplývá, že zájem o tepelná čerpadla stále trvá a zůstává bez ohledu na složení domácnosti. Celkem 58 % lidí požádalo právě o tepelné čerpadlo, na jehož pořízení a instalaci mohou získat až 180 tisíc korun. Na druhém místě zájmu stojí automatické kotle na biomasu (17 % zájemců) a za nimi (15 % žadatelů) jsou kotle na biomasu s ručním přikládáním. Na oba tyto zdroje tepla lze získat až 130 tisíc korun. Nejnižší počet žadatelů (10 %) plánuje vyměnit starý kotel za plynové kondenzační kotle s maximální finanční podporou 100 tisíc korun.

Dosud byla v Libereckém kraji v rámci všech kol kotlíkových dotací schválena výměna 4 935 kotlů a rozděleno 612,9 milionu korun. Počty se ještě zvýší.