Celkem se sešlo 34 žádostí. „Ráda bych zdůraznila, že se nic nemění, přestože deštníky vytahujeme v posledních týdnech častěji, než je nám možná příjemné, a na Frýdlantsku byly dokonce záplavy. Boj se suchem je stále na pořadu dne. Navýšení dotačního programu na podporu retence vody v krajině z 8 na více než 11 milionů korun v lednu tohoto roku považuji pořád za krok správným směrem,“ řekla náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky a zároveň starostka České Lípy Jitka Volfová.

Navíc se z loňských peněz na podporu retence vody v krajině nepodařilo vyčerpat 3,1 milionu korun, protože u čtyř podpořených projektů nedošlo k podpisu smlouvy kvůli nedoloženému stavebnímu povolení. Kraj proto tuto částku přesunul do roku 2020. „Mezi schválenými projekty jsou například obnova mlýnského rybníku v jabloneckém Kokoníně, vytvoření dvaceti tůní v České Vsi nebo vybudování užitkového vodovodu pro městský park a koryta potůčku v Turnově. Třiadvacet schválených projektů si rozdělí celkem 14,1 milionu korun,“ doplnil radní Jiří Löffelmann.

Cílem projektů je udržet ekologickou stabilitu krajiny a podpořit její schopnost udržet vodu. V neposlední řadě je stále důležité poukazovat na problematiku sucha. „Stále proto platí, že odborné poradenství v oblasti zadržování vody v krajině poskytuje zájemcům zdarma Agentura regionálního rozvoje Libereckého kraje. Na základě smlouvy, kterou má s krajem uzavřenou, dělá také osvětu a podporuje opatření a projekty omezující negativní dopady sucha,“ podotkl radní Michal Kříž.

Vodní nádrž Josefův Důl.
FINÁLE: Zaostřeno na krásu Jizerských hor. Pomozte vybrat tu nejlepší fotografii